א

גיאופיטים

0/0

אגפנטוס אפריקני
Agapanthus africanus

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-1 מטר
אביב
סגול לילך

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד