א

גיאופיטים

0/0

אגפנתוס בוטניקה (איליין)
(Agapanthus botanica (Elaine

זן מרהיב של אגפנטוס הפורח בסגול עמוק בסוף האביב ובקיץ. האיליין מצליח בקרקע מנוקזת או במיכלים בהצללה חלקית. ניתן לשלב זנים שונים של אגפנטוס בגינה כדי לקבל פריחה ממושכת מחודש מאי ועד אוגוסט.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.8 מטר
סוף האביב, קיץ
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד