ג

גיאופיטים

0/0

גומא הפפירוס
Cyperus papyrus

דגני נושא קנים גבוהים, ללא עלים ותפרחות בעלות סוכך. צמח מים, בוץ וגדה, מתפשט בעזרת קנה שורש. ניתן לגדל גם במיכלים גדולים.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד