ד

גיאופיטים

0/0

דיאטס גדול פרחים
Dietes grandiflora

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5 מטר
סתיו, חורף, אביב, קיץ
לבנה
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל, צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד