ד

גיאופיטים

0/0

דיאנלה 'כחולה'
'Dianella 'Blue

למכלוא מצטיין זה של דיאנלה שושנת עלים זקופים, 2 ס"מ רוחבם, 60 ס"מ גובהם. צבע העלים כחלחל, קצב הגידול איטי. באביב מתרוממים ענפי פריחה מעל העלווה הנושאים פרחים כחלחלים ופירות סגולים. שותלים בעציצים או בקרקע מנוקזת.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר
אביב
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד