ה

גיאופיטים

0/0

המרוקליס זני מכלוא
Hemerocallis hybrids

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

מטר
סתיו, אביב, קיץ
מגוון צבעים

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד