ז

גיאופיטים

0/0

זיף נוצה זנב–שועל צורה מוריקה
Pennisetum alopecuroides f. viridescens

Pennisetum alopecuroides f. viridescens זיף נוצה זנב – שועל צורה מוריקה 8 ירוק עד גובה: 0.7 שמש פריחה: סגולה בסתיו כל הארץ דגני הנושא ציצת עלים ירוקים דקים ורכים ושיבולים דמויות זנב שועל סגלגלות בסתיו. שותלים כצמח כיסוי או כצמח מוקד, גם במיכל. גוזמים בסוף החורף.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.7 מטר
סתיו
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד