ז

גיאופיטים

0/0

זפירנטס גדול פרחים
Zephyranthes grandiflora

גיאופיט הנושא עלים ארוכים בהירים, כ-30 ס"מ. הפרחים הורודים כפולים בגודלם מפרחיו של הזפירנטס הצחור. שותלים במיכלים או בקבוצות לצד גיאופיטים אחרים כמו זני אגפנטוס וחמציצים.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.4 מטר
סתיו
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד, נשיר מותנה