ז

גיאופיטים

0/0

זקן נחש ג'אבורן 'חיוני'
'Ophiopogon jaburan 'Vittatus

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.5 מטר
סוף הקיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד