כ

גיאופיטים

0/0

כריך אושימה 'אוורגולד'
'Carex oshimensis 'Evergold

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2-0.3 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד