ל

גיאופיטים

0/0

ליריופה כדנית 'אצטק'
'Liriope muscari 'Aztec

שושנת עלים צרים בגוון אפרפר עם פסים לבנים 'מאירה' פינות מוצלות בגינה. שותלים בקבוצות מתחת לעצים ובאזורים מוצלים בגן, בסמוך לליריופה כדנית, זקן נחש יפני וזני דיאנלה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5 מטר
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד