מ

גיאופיטים

0/0

מכבדן לבן
Arthropodium cirratum

הארתרופודיום הוא קנה שורש בעל שושנת עלים סרגליים ורחבים. עמודי פריחה גבוהים נושאים תפרחות לבנות נאות באביב. שותלים בצל מתחת עצים, או במפנה צפוני בקרקע מנוקזת ומדושנת ועשירה בחומר אורגני. רגיש לקור!

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.7 מטר
אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר והערבה
ירוק עד