ע

גיאופיטים

0/0

עירית נבובה
Asphodelus fistulosus

העירית הנבובה היא צמח עשבוני, רב שנתי, הגדל בר במרבית אזורי הארץ. העלים סרגליים ודקים ומעליהם נישאים בחורף עמודי פריחה הנושאים פרחים לבנים דמויי פעמון. שותלים בערוגות פורחות ובמסלעות בשילוב עם גיאופיטים נוספים צרי עלים כמו זפירנטס, טולבגיה וצירתנטוס.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5 מטר
חורף, אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ