פ

גיאופיטים

0/0

פוגונתרום הדוחן 'מגוון'
'Pogonatherum paniceum 'Variegatum

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד