פ

גיאופיטים

0/0

פורמיום 'סנדאונר'
'Phormium 'Sundowner

לפורמיום 'סנדאונר' עלים זקופים וקישוטיים בגווני ורוד. שותלים בעציץ או באדנית במצע מנותק (ראה הנחיות גידול ב'פורמיום חסון')

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.8 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד