ק

גיאופיטים

0/0

קניפהופיה אשכולית
Kniphofia uvaria

צמח עשבוני בעל שושנת עלים סרגליים דמויי מזרקה. עמוד הפריחה הגבוה נושא פרחים צינוריים צפופים כתומים וצהובים. עמיד לקור, מעדיף אדמות כבדות. שותלים בקבוצה עם עשבוניים וגיאופיטים נוספים או במסלעה. אפשר לגדל גם במיכלים.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1 מטר
אביב, קיץ
כתומה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד