ק

גיאופיטים

0/0

קרוקוסמיה כתומה
Crocosmia crocosmiiflora

גיאופיט ממשפחת האירוסיים בעל עלים סרגליים. הפריחה בחודש מאי על עמודי פריחה בגובה 80 ס"מ בכתום בוהק. כדי למנוע רביצה של הצמח בזמן הפריחה, יש לגזום גיזום נמוך את גוש העלים בחודש מרץ. נאה כערוגה צרה לאורך קיר.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5-1 מטר
סוף האביב, קיץ
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד