ש

גיאופיטים

0/0

שסמנטיום רחב עלים
Chasmantium latifolium

השסמנטיום הוא צמח דגני בעל פריחה קישוטית, המשנה את צבעה מירוק לחום - חלודה בסתיו. שותלים כצמח כיסוי לגינות 'טבעיות', כצמח גדה או כאקסמפלר במיכל. מומלץ לגזום נמוך בסוף החורף.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1 מטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד