0/0

היביסקוס סיני 'רוז'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Rose

זנים וותיקים ומוצלחים של היביסקוס סיני, לא נס ליחם! עלים משוננים וצפופים, פרחים מלאים, אדומים כהים. נאה כצמח מוקד, כמשוכה או כגדר חיה. אנחנו מעצבים אותו גם כעץ קטן על גזע.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
קיץ
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר מותנה