ב

חסכוניים במים

0/0

ברזילי הדור 'תומסון'
Metrosiderus thomasii

המטרוסידרוס עמיד ברצועת החוף, מקו חוף ראשון ואילך. כל מיני המטרוסידרוס מתאימים לגידול במצע מנותק, במיכלים ואדניות גדולות.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

4 מטר
חורף, אביב
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ