ב

חסכוניים במים

0/0

ברזילי נאה 'מגוון'
'Metrosideros kermadecensis 'variegata

שיח חסון בעל עלווה צפופה וקישוטית. שותלים כצמח מוקד במיכל גדול או כמשוכה גבוהה בקרקע מנוקזת. עמיד לקו חוף ראשון.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-3 מטר
אביב
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד