ה

חסכוניים במים

0/0

הוורטיה אטנואטה
Haworthia attenuate

הוורטיה בעלת שושנת עלים ירוקה, עלים צרים מחודדים ומנוקדים. שושנות עלים נוספות מתפתחות בצמידות לשושנה האם ונוצרת מושבה צפופה. הפריחה הלבנה והעדינה מתנשאת מעל העלים. שותלים במיכלים בתערובת מנוקזת במקום מואר ומאוורר ללא שמש ישירה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.17 מטר
חורף
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד