ח

חסכוניים במים

0/0

חלבלוב תאילנדי
Euphorbia milii

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.6 מטר
אדומה
לבנה
ורודה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד