כ

חסכוניים במים

0/0

כידונן קירקי 'פרנדס'
'Sansevieria kirkii 'Friend

לסנסיווירת הסטודנט, או 'פרנדס', עלים זקופים, כהים וצרים, מגוונים בכתמים בהירים. שותלים במיכלים בתערובת מנוקזת בפינות מוארות ללא שמש ישירה, אפשר גם בבית. משקים אחת לשבועיים. הפריחה משמעותית ונאה מאוד.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר
חורף
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד