כ

חסכוניים במים

0/0

כפנית 'בלו קרלס'
'Echeveria 'Blue Curls

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
ירוק עד