כ

חסכוניים במים

0/0

כפנית – מינים וזנים שונים
Echeveria spp

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2-0.4 מטר
כתומה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד