מ

חסכוניים במים

0/0

ממלריה גרסיליס
Mammillaria gracilis

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.1-0.2 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל