נ

חסכוניים במים

0/0

ניצחה 'סאנברסט'
'Aeonium 'Sunburst

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2-0.3 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד