ס

חסכוניים במים

0/0

סמפרויויום מינים שונים
.Sempervivum sp

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.1 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד