צ

חסכוניים במים

0/0

צורית פלמרי
sedum palmeri

צורית בעלת עלים אפרפרים המאדימים בשוליהם בחורף. פריחה צהובה זוהרת מחודש פברואר. שותלים בקרקע מנוקזת כצמח כיסוי או בעציצים תלויים, או בקיר אבן.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3 מטר
חורף, אביב
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד