ק

חסכוניים במים

0/0

קרסולה מנוקבת זעירה
Crassula rupestris ssp. Marnierana

קרסולה מקסימה בעלת עלים מעובים כמטבעות קטנות המושחלות על גבעול דק ומשתפל. מגדלים במיכלים תלויים בתערובת מנוקזת. השקיה – אחת ל-7 ימים.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2 מטר
אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד