א

עמידים לקור

0/0

אוג מכחיל
Rhus glauca

שיח גדול וחסון, עלווה גלדנית רעננה. עמיד לקור ומתאים לשתילה גם בקו חוף שני. מגדלים אוג מכחיל כשיח לגדר חיה לחציצה ולהסתרה וכרקע לשיחים ועשבוניים פורחים.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-3 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד