א

עמידים לקור

0/0

אליוג'ין היגל
Alyogyne Huegelii

שיח הבולט בפריחה יפה סגולה בחורף ובאביב. כשיח בודד או בגדר חיה. יעדיף את אזור הר עד 500 מטר מעל פני הים, בשפלה וברצועת החוף קצר חיים.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2 מטר
חורף, אביב
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד