א

עמידים לקור

0/0

אפרסמון מבריק
Diospyros lucida

שיח קטן, איטי גידול, הנושא עלים צפופים מבריקים המלבלבים בגוון נחושתי. צמח חסון השורד גם בתנאי אקלים קיצוניים באחזקה נמוכה. שותלים כמשוכה או כגדר חיה נמוכה גזומה, כצמח כיסוי או כצמח מוקד בודד.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1 מטר
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד