ב

עמידים לקור

0/0

בודליאה דוויד
Buddleja davidii

אנחנו מגדלים הכלאה של בודליאה דוויד המתאפינת בגידול קומפקטי ובשפע פריחה סגולה. רצוי לקטום תפרחות שהתייבשו כדי לשוות לצמח מראה 'נקי' וכדי לעודד גלי פריחה נוספים. כל מיני הבודליאה מעדיפות את אזור הגבעות ואזור ההר.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-2 מטר
סתיו, אביב, קיץ
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד