ב

עמידים לקור

0/0

בן עוזרר הודי 'סנואו מיידן'
'Rhaphiolepis indica 'Snow Maiden

'סנואו מיידן' הוא שיח מצטיין בגלל מידותיו הקומפקטיות, העלווה הצפופה, ועמידותו בתווך רחב של תנאי אקלים, קרקע ואור. שותלים כצמח גובל נמוך, כצמח כיסוי בשמש או בצל. מומלץ לקטום את הצמח אחרי הפריחה כדי שיתרחב אך ישמור על גובה נמוך. עמיד לקור ולקו חוף שלישי.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6-1 מטר
אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ
ירוק עד