ה

עמידים לקור

0/0

היביסקוס סורי
Hibiscus syriacus

שיח או עץ קטן נשיר, עמיד לקור המצטיין בפריחה יפה ובולטת בצבעים שונים במשך כל חודשי הקיץ והסתיו. בשפלה וברצועת החוף היביסקוס סורי רגיש לכנימות עלה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-4 מטר
סתיו, קיץ
לבנה
ורודה
סגולה
סגול לילך

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר