ו

עמידים לקור

0/0

ורבנה ארגנטינאית
Verbena bonariensis

צמח עשבוני זקוף, עלים זיפניים בבסיס הצמח, גבעולים גבוהים ומסועפים ושפע פרחים סגולים. הפריחה הגבוהה והאוורירית לאורך כל האביב והקיץ, בשילוב עם רב שנתיים נמוכים כמו מיני מרווה ואזוביון, מרהיבה ביופיה. בחורף הצמח כמעט נעלם מלבד שושנת עלים נמוכה. הורבנה הארגנטינאית מגיבה מצויין לגיזומים. ניתן לגזום את עמודי הפריחה בקיץ למחצית מגובהם כדי לרענן ולצופף את הפריחה. עמידה לקור!

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.2-1.8 מטר
אביב, קיץ
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד