ז

עמידים לקור

0/0

זקן נחש יפני
Ophiopogon japonicus

זקן נחש יפני הוא צמח עשבוני למשפחת השושניים. העלים הדקיקים והכהים יוצרים גוש כדורי נמוך וצפוף. שותלים כצמח כיסוי, כרצועה נמוכה לאורך מדרכה, במסלעה או במיכלים. ניתן לגזום נמוך אחת לכמה שנים. עמיד לקור!

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3 מטר
קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד