פ

עמידים לקור

0/0

פלקטרנטוס 'מונה לוונדר'
'Plectranthus 'Mona Lavender

לפלקטרנטוס עלווה צפופה כהה ושפע פריחה שפתנית סגולה. שותלים במצע מנותק בעציץ או באדנית. קוטמים כל חודשיים – שלושה כדי לשמור על מבנה צפוף וגלי פריחה חדשים כמעט לאורך כל השנה. עמיד לקור!

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר
סתיו, אביב, קיץ
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד