צ

עמידים לקור

0/0

צינית מקרינה 'רוטונדה'
'Ilex cornuta 'Rotunda

שיח צפוף וכדורי, איטי גידול, בעל עלים גדולים ומאורכים, משוננים בשוליהם. פירות אדומים בסוף החורף. שותלים במיכל או כמשוכה נמוכה קישוטית. עמיד לקור!

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.8 מטר
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד