צ

עמידים לקור

0/0

צינית קרולינית 'פרייד אוף יוסטון'
'Ilex vomitoria 'Pride of Houston

הזן הנקבי של צינית קרולינית הוא שיח גדול ורחב, עליו קטנים וצפופים. באביב מופיעים פרחים קטנים לבנים ופרחים אילו חונטים שפע פירות קטנטנים, אשר צבעם הופך לאדום זוהר מחודש נובמבר ועד סוף ינואר. כדי שההפריה תתרחש, יש לשתול לפחות צמח זכרי אחד (ראה צינית קרולינית 'וויל פלמינג') שותלים צינית קרולינית בכל אזורי הארץ, בשמש או בחצי צל, כמשוכה צפופה הנושאת פרי קישוטי, או בשילוב עם שיחים כמו אילת המסטיק, אוג, מורן החורש וער אציל.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-5 מטר
אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד