א

צמחי צל

0/0

אודונטונימה סטריקטום ('עב שיבולת אדום')
Odontonema strictum

שיח בינוני, עלים גדולים, שיבולי פריחה אדומים כשני בסוף הקיץ ובסתיו. שותלים בסמוך לקיר במקומות מוצללים בגן . גוזמים באביב לגובה 50 ס"מ כדי לעבות ולצופף את ענפי הצמח וכדי למנוע קריסה בתקופת הפריחה. אהוב בחיוחד ע"י צופיות.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5 מטר
סתיו
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד