א

צמחי צל

0/0

אזליאה הודית 'פורמוזה'
'Azalea indica 'Formosa

לגדל אזליאה זו משאת נפש. פריחתה המרהיבה באביב היא חגיגה של צבעים זוהרים. ישנם זנים רבים מספור של אזליאה ומרביתם אינם מתאימים לאקלים שלנו. הצלחנו למצוא זן הנושא בהצלחה את החום והלחות בקיץ גם בשפלת החוף וכמובן בהר הגבוה. שיח בינוני, קוטרו כ-1.5 מטר, נשיר. מגדלים בצל בלבד, בתערובת מאווררת או בקרקע מועשרת בכבול או בקומפוסט איכותי. דישון סדיר לאורך כל השנה.  

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5 מטר
אביב
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד