א

צמחי צל

0/0

איריס אלג'ירי (כרתי)
Iris unguicularis

לאיריס האלג'יראי עלים זקופים ארוכים ופרחים בכחול בהיר החבויים ביניהם. גיזום נמוך של העלווה בסתיו יבליט את יפי הפרחים בחורף.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר
חורף
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד