א

צמחי צל

0/0

אלפיניה הדורה 'מגוונת'
'Alpinia speciosa 'Variegata

לזן המגוון של האלפיניה עלים קישוטיים רחבים, מגוונים בפסים צהובים. שותלים בצל בגינות בעלות אופי טרופי לצד מגסקפסמה, קאנה הודית, אלוקסיה וקרוטון.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5 מטר
אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד