א

צמחי צל

0/0

אקליפה זוחלת 'זנב חתול אדום'
Acalypha reptans

צמח משתפל, מתאים לשתילה בכדים. זנבות אדומים קישוטיים מהאביב ועד סוף הסתיו

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2 מטר
סתיו, סוף הסתיו, אביב
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד