א

צמחי צל

0/0

אריולפיס 'סימה'
'Eriolepis 'Sima

האריולפיס הוא מכלוא גנני בין שסק לבן – עוזרר. ניתן לגדל כשיח גדול או עץ קטן. העלים גדולים ומאדימים באביב, אשכולות פריחה ורודים מרשימים באביב. האריולפיס גדל היטב בכל אזורי הארץ בשמש מלאה וגם בצל. אנחנו מגדלים אותו כשיח וגם מעוצב על גזע לגובה 2.5 מטר.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-5 מטר
אביב
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל, צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד