ב

צמחי צל

0/0

ברניה לבנה 'ננסית'
'Breynia nivosa 'Nana

הברניה הלבנה הננסית היא שיח צפוף וקטן בהרבה מהאחות הגדולה הורודה מנוקדת. העלווה שלה מגוונת בלבן בלבד והיא חובבת צל חלקי. שותלים בפינות מוצללות בחברת שיחים נוספים כמו ברלריה כהה 'פרפל דזלר', בת-אביב דלילה 'מיני פרפל'  ואיצטרובלנית שונת עלים.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5-0.8 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר מותנה