ב

צמחי צל

0/0

בת אביב גביענית
Pseuderanthemum seticalyx

שיח נמוך בעל עלווה איזמלנית קישוטית, ירוקה בצידה העליון, סגולה בתחתון. פריחה יפה באשכולות בצבע לבן עם עין סגולה. הצמח מעדיף פינות חמות בגן, מוגנות מרוח, בצל חלקי. לשתול בפינות בעלות אופי טרופי בחברת ברלריה 'פרפל דזלר' ובת אביב דלילה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1 מטר
סתיו, קיץ
לבנה
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר מותנה